Hliníkové posuvné systémy

Hlínikové posuvné systemy Forest Lux

Concept Patio® 130 je vysoko izolovaný posuvný a zdvižne posuvný systém, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky na izoláciu, stabilitu a bezpečnosť. Systém princípom izolácie dokonale nadväzuje na systémy CS 68 a CS 77.

CP 130 je k dispozícii s rôznymi možnosťami otvárania a variantom nízkeho prahu, ponúka tak riešenie na zlepšenie prístupnosti budov.

Špeciálne rohové riešenie umožňuje otvorenosť priestoru bez pevného rohového prvku, vytvára tak čistú a jasnú nadväznosť medzi vnútorným a vonkajším priestorom. To robí zosystému CP 130 ideálnym pre miestnosti s požiadavkou na nerušený výhľad.

Tento robustný systém umožňuje výstavbu veľkých a stabilných posuvných okien a dverí s hmotnosťou krídla do 300 kg. Ponúka tiež estetické riešenie pre stredovú časť so zníženou pohľadovou šírkou. Okrem toho možno systém realizovať v súlade s triedou odolnosti proti vlámaniu RC 2 a ponúknuť tak bezpečné a spoľahlivé riešenie

Parametre

Energoefektivita

 

Tepelna izolacia

EN ISO 10077-2

Uf-hodnota do 2,35 W / m²K v závislosti od

kombinácii rámu /kridlá a hrúbky skla.

Comfort

 

Akustické vlastnosti

EN ISO 140-3; EN ISO 717-1

Rw (C; Ctr) = 35 (-2; -6) dB/ 39 (-1;-3) dB

v závislosti od zasklenia

 

Vzduchotesnosť

max. skúšobný tlak

EN 1026; EN 12207

1

(150 Pa)

2

(300 Pa)

3

(600 Pa)

4

(600 Pa)

 

Vodotesnosť

EN 1027; EN 12208

1A

(0 Pa)

2A

(50 Pa)

3A

(100 Pa)

4A

(150 Pa)

5A

(200 Pa)

6A

(250 Pa)

7A

(300 Pa)

8A

(450 Pa)

9A

(600 Pa)

E1200

(1200 Pa)

 

Odolnosť proti vetru

max. skúšobný tlak

EN 12211; EN 12210

1

(400 Pa)

2

(800 Pa)

3

(1200 Pa)

4

(1600 Pa)

5

(2000 Pa)

Exxx

(>2000 Pa)

Bezpečnosť

 

Odolnosť proti vlámaniu

EN 1627-1630

RC1

RC2

RC3

 

AluWin CP130

  • Teplý posuvný systém výborné spája sa s dvermi zo systému CS77
  • Je možnosť použitia nízkeho prahu
  • Rozlišne varianty otvárania sa
  • Váha krídla do 300 kg
  • Model s kútovým zatvaraniem sa dovoľuje spojiť vnútorný a vonkajší priestor.
  • CP130 je 2 klasom obrany voči zlámu

Estetická funkcionalita

Concept Patio 130- je dobré teplo izolovaný systém posuvných dvere. Systém je veľmi kvalitný a odloný. CP-130 výborné zlučuje s oknami a dverami systému CS77

CP130 sa ponúka s rôznymi variantmi otvárania sa, model s nízkym prahom zjednodušuje prístup do budovy. Model s kútovým zatvaraním dovoľuje výborne zlúčiť vnútorný a vonkajší priestor.
Vysoká pevnosť systému dovoľuje konštruovať veľké a pevné okna a dvere s váhou krídla do 300 kg. Okrem toho, CP 130 má druhý klas obrany od zlámu.