Drevo

 

Druhy dreviny

 

   meranti        Americky dub      Borovica       Smrekovec

     Meranti      Americky dub      Borovica       Smrekovec


Trojvrstvovy lepený hranol sa vyrabá v procese zlepenia troch lamiel radiálneho rezu. Lamely sú vopred vysušené v sušiacich komorách k
dosiahnutiu obsahu vlhkosti 10 až 12%. Potom sa starostlivo triedia a odstraňujú z nich všetky viditeľne defekty (hrče, živicové vrecka, atď).
Ďalej lamela sa lepí v dĺžke. Na lepenie hranolov sa používa lepidlo D4 popredných európskych výrobcov. Z troch lamiel pripravených
takýmto spôsobom sa zlepí hranol na špeciálnom lise. Získaní trojvrstvovy lepený hranol je kalibrovaný do veľkosti 78x82 mm.
Na rozdiel od masívneho dreva trojvrstvovy hranol je oveľa menej citlivejší k teplotným a vlhkostným deformáciám, oveľa odolnejší a nemá žiadne vady v podobe hrč, živicových vreciek a pod. Pre výrobu drevených okien je možné použiť ako jednoduché aj exotické druhy dreviny. Taktiež je možné použitie kombinovaného hranola z rôznych druhov dreviny. Na výrobu takéhoto hranola používajú dve borovicové lamely a jedna lamela z ušľachtilých
druhov drevín (interné alebo externé).